انواع سبک ماساژ

علاقمندان به سبکهای تخصصی آموزش ماساژ بعد از گذراندن دوره پایه کاربر ماساژ می توانند هر یک از سبک های تخصصی آموزش ماساژ که در آموزشگاه هنرمند برگزار می گردد شرکت نمایند.

با آموزش سبک های تخصصی ماساژ

آموزشگاه هنرمند آشنا شوید

سبک های تخصصی ماساژ در آموزشگاه ماساژ هنرمند مبتنی بر:

۱-برخورداری از کادر مجرب و توانمند

۲-آموزش: تزریق مفاهیم و دانش و مهارتهای عملی ماساژ به زبان ساده و قابل درک برای هنرجویان

۳-فعالیت عملی هنرجویان در آموزشگاه بمنظور بهبود مهارت

آموزشــــگاه هنرمند -
نگاهی گذرا به فعالیت و سابقه کاری

استاد فاضل قاسم پور

۱۰ سال فعالیت مستمر درحرفه ماساژ

مدرک کارشناسی فوریت های پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی

آموزشــــگاه هنرمند
نگاهی گذرا به فعالیت و سابقه کاری

استاد سید محمدرضا هنرمند

مربی، موسس و مدیریت مجموعه

ماساژ سوئدی

ماساژ سوئدی

از محبوبترین سبکهای علمی ماساژ بشمار می رود روشها و تکنیکهای بکار گرفته شده در سبک سوئدی بر پایه آناتومی بدن بوده بنحوی که ماساژ سوئدی منجر به بهبود جریان خون دربافت ها میشود.

آموزشگاه سنگ داغ

سنگ داغ

استفاده از عناصر طبیعی در طبیعت در فرآیند ماساژ میتواند انرژی مثبت طبیعت را وارد جسم و روح گرداند این سنگ ها از جنس سنگهای آتشفشانی هستند که انرژی و گرما را برای مدت بیشتری در خود نگه می داند.

آموزش آروماتراپی

ماساژ آرماتراپی

رایجه درمانی در فرآیند ماساژ بمنظور ایجاد آرامش و مدیریت درد در بهبود خلق و خوی افراد مورد استفاده قرار می گیرد

ماساژ رفلکسولوژی

ماساژ رفلکسولوژی

یکی از سبکهای تخصصی در ماساژ به لحاظ علمی می توان گفت اثر انعکاس مالش وارد شده به پا و دست ها منجر به باز شدن نقاط انرژی شده و در نتیجه باز شدن چاک راه اثرات خود را در دیگر نقاط بدن می گذارد.

ماساژ روسی

ماساژ دیپ تیشو

در این سبک از ماساژ اجراء تکنیک ها با فشار بیشتری انجام میشود در نتیجه افرادی که دچار درد در عمق عضلات بدن هستند مفید میباشد.