آموزش ماساژ

دوره آموزشی کاربر ماساژ با ارائه مدرک سازمان آموزش فنی و حرفه ای

دوره آموزشی کاربر ماساژ حرفه ماساژ در زیرمجموعه رشته بهداشت و ایمنی تعریف گردیده است. بیس و پایه اصلی حرفه ماساژ محسوب می شود. به همین جهت علاقمندان به حرفه ماساژ در بدو ورود به شغل ماساژ باید دوره آموزشی کاربر ماساژ را بگذرانند. دوره کاربر ماساژ که در دفتربرنامه ریزی درسی سازمان آموزش فنی …

دوره آموزشی کاربر ماساژ با ارائه مدرک سازمان آموزش فنی و حرفه ای بیشتر بخوانید »