دوره آموزشی کاربر ماساژ با کد استاندارد ۳۲۵۵۳۰۴۷۰۰۱۰۰۰۱ دفتر برنامه ریزی درسی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور به ثبت رسیده است. حرفه کاربر ماساژ بیس و پایه اصلی مهارت آموزی ماساژ محسوب می شود به همین جهت مقبول ترین راه و مسیر برای رسیدن به یک شغل سالم، پردرآمد و مفید برای جوانان علاقمند به حرفه ماساژ و جویای کار می باشد، لذا علاقمندان با شرکت در دوره آموزشی کاربر ماساژ ضمن فراگیری شناخت آناتومی بدن با انواع بافت، ماهیچه ها و عضلات آشنا شده، همچنین انواع تکنیک های تخصصی کاربر ماساژ را در کارگاه عملی فرا خواهند گرفت.

عناوین استاندارد آموزشی دوره کاربر ماساژ

رعایت موارد بهداشتی، ایمنی و زیست محیطی در محل انجام کار

ارزیابی عوامل ناشی از انجام ماساژ و بکارگیری دستورالعمل های بیومکانیکی و ارگونومی (مهندسی انسانی)

برقراری ارتباط موثر و مطلوب در محیط کار و رعایت اخلاق حرفه ای

آمادگی ذهنی و جسمانی کاربر ماساژ و توسعه و حفظ آن

بکارگیری ساختار و نحوه قرارگیری (آناتومی) و عملکرد رفتار (فیزیولوژی) اندام ها

کاربرد متدها و سبکها، ممنوعیت، موارد منع استفاده و تاثیرات انجام ماساژ بر روی بدن

اجرای ماساژ و روش ها و تکنیک های آن

انجام ماساژ موضعی و عمومی بدن